Логотип
Неділя
21.10.2018
18:05
Вітаю Вас Гість
 
Надвірнянське ПТУ №11

м. Надвірна, вул. Ломоносова,3

тел. (03475) 2-50-41, 2-31-52

Головна Реєстрація Вхід
Каталог статей »
Меню сайту

Категорії розділу
Наші статті [0]
Матеріали заступника з НВР [15]
Методичні бюлетні "Класний керівник" [12]


Форма входу

Головна » Статті » Матеріали заступника з НВР

Протокол бесіди з батьками

ПРОТОКОЛ БЕСІДИ

від «_____» _____________ 20 ____ р.

з гр. ____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові; дата народження)

Домашня адреса, телефон: _________________________________________________________

Місце роботи ____________________________________________________________________

Слухали: 1. Про встановлення законодавством України відповідальності батьків за утримання, виховання та навчання дітей.

Конституція України

ст.52 Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідується за законом.

ст.53 Кожен маж право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою.

Сімейний кодекс України

ст.141 Мати, батько мають рівні права і обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони в шлюбі між собою. Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їх прав і не звільняє від обов’язків щодо дитини.

ст.154. Батьки мають право на самозахист своєї дитини.

ст.150. Батьки зобов’язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини; піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний духовний  і моральний розвиток; забезпечити здобуття нею повної загальної середньої освіти; поважати її; забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини, а також фізичні покарання дитини батьками, інші покарання, які принижують її людську гідність.

ст.152. Дитина має право звернутися за захистом свої прав та інтересів до органу опіки і піклування, суду тощо.

ст.155. Ухилення батьків від виконання батьківських обов’язків є підставою для покладання на них відповідальності, встановленої законом.

ст.180. Батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

ст.166. Особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов’язку щодо утримання дитини.

ст. 164. Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона (він) не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без поважної причини і протягом 6 місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування; ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини; жорстоко проводяться з нею, є хронічними алкоголіками або наркоманами; вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва; засуджені за скоєння умисного злочину щодо дитини.

ст.170. Суд може постановити рішення про відібрання дитини від батьків або одного з них не позбавляючи їх батьківських прав, якщо залишення дитини у них є небезпечним для її життя, здоров’я і морального виховання. У виняткових випадках при безпосередній загрозі життю та здоров’ю дитини, орган опіки і піклування вправі прийняти рішення про негайне відібрання дитини у батьків або інших осіб, на вихованні яких вона фактично перебуває.

Закон України «Про освіту»

Стаття 55. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти

 

1. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.

 

2. Батьки здобувачів освіти мають право:

 

захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

 

звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;

 

обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

 

брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

 

завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

 

брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

 

отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

 

3. Батьки здобувачів освіти зобов’язані:

 

виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

 

сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

 

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

 

дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

 

формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

 

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

 

формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

 

виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

 

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

 

4. Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї.

 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, а суб’єкти освітньої діяльності мають враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу.

 

5. Інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися законодавством, установчими документами закладу освіти і договором про надання освітніх послуг (за наявності).

Адміністративна відповідальність

ст.180. За доведення неповнолітнього до стану  сп’яніння (шляхом особистого прикладу або психічного чи фізичного спонукання до вживання спиртних напоїв).

ст.184Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей - 
тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, - 
тягнуть за собою накладення штрафу від двох до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
Вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення, відповідальність за яке передбачено цим Кодексом, - 
тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
Вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України , якщо вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, - тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, що їх замінюють, від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
 

Кримінальна відповідальність

ст.166. Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування.

Злісне невиконання батьками… обов’язків по догляду за дитиною…, що спричинило тяжкі наслідки – карається обмеженням волі на строк від 2 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

ст.167. Зловживання опікунськими правами.

Використання опіки чи піклування з корисливою метою на шкоду підопічному – карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років.

ст.303. Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією

Втягнення особи в заняття проституцією або примушування її до зайняття проституцією з використанням обману, шантажу чи уразливого стану цієї особи, або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, або сутенерство – 

караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

ст.304. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.

Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними іграми – карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

 

З законодавством України щодо обов’язків батьків з утриманням, виховання та навчання неповнолітніх дітей мене ознайомлено.

 

«____» ____________ 20 ____ р.                                      __________________ (підпис)

 

 

Про адміністративну, кримінальну відповідальність та можливість позбавлення мене батьківських прав попереджено.

 

«____» ____________ 20 ____ р.                                      __________________ (підпис)

 

Вирішили: _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

                    _____________________________________________________________________

                    ____________________________________________________________________

                    ____________________________________________________________________

 

Бесіду проведено _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

Присутні: _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________(____________________)

 

 

З протоколом ознайомлений (а) ____________________________________________________

Категорія: Матеріали заступника з НВР | Додав: nata68andr (07.12.2015)
Переглядів: 1420 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук

Друзі сайта


Copyright MyCorp © 2018