Логотип
Неділя
25.06.2017
13:22
Вітаю Вас Гість
 
Надвірнянське ПТУ №11

м. Надвірна, вул. Ломоносова,3

тел. (03475) 2-50-41, 2-31-52

Головна Реєстрація Вхід
Звіт директора училища »
Меню сайту


Форма входу

ЗВІТ

 директора

Надвірнянського професійно – технічного училища №11

Микитюка Ігоря Григоровича

за 2012-2016 р.р.

 1.  

Сучасний етап світового економічного розвитку характеризується зростанням ролі людини в системі факторів виробництва, що зумовлює необхідність глибокої соціальної переорієнтації економічних пріоритетів. З одного боку, задоволення людських потреб визначає кінцеву мету виробництва, а з другого – саме якість робочої сили стає головним чинником його подальшого прискорення.

Досвід розвинутих країн є свідченням вирішального значення саме якості робочої сили і мотивації ефективної праці. Ця нова концепція змінила старі пріоритети, засновані лише на накопиченні матеріального багатства. Відповідно змінилися і критерії конкурентоспроможності. Від кількісного критерію передові країни світу перейшли до критерію якості. І саме якість людських ресурсів стала вирішальною у визначенні успішного поступу.

Світові експерти з питань глобальної економіки говорять про те, що ХХІ століття – це століття конкуренції за робочу силу, оскільки саме кваліфікована робоча сила стане головним фактором поступу. Виходячи з цього, необхідність оновлення системи підготовки робітників в Україні стає очевидною.

Якісна професійна освіта і навчання повинні забезпечити випускникові такий рівень кваліфікації та компетенції, який дасть йому можливість організувати професійну кар’єру, забезпечити доступність до навчання впродовж життя.

Під впливом процесів глобальної інформатизації, зумовлених реаліями становлення нових цінностей і нових форм організації життя на початку XXI століття, світове суспільство переходить до більш широкого, гуманітарного розуміння завдань освіти. Навчання стає особистісно-орієнтованим, триває процес створення нового навчального закладу сучасного типу, змінюються освітні цілі, які значною мірою спрямовані на формування і розвиток здібностей учнів до самостійного пошуку, збирання, аналізу й використання інформації.

Я переконаний, що головне завдання директора навчального закладу – це дієва, ефективна організація навчально-виробничого та виховного процесу, метою якої є підготовка висококваліфікованого, мобільного, конкурентоспроможного на ринку праці робітника. Тому я зупинюсь на аналізі  роботи навчально-виробничого, виховного та науково-методичного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, підготовці робітників відповідного рівня кваліфікації.

За останні 4 роки було зроблено багато кроків вперед щодо реалізації пріоритетних напрямків розвитку навчального закладу.  Оновлено навчальну та матеріально-технічну базу кабінетів, лабораторій, майстерень. Придбано нове обладнання, інструменти, матеріали для професійного  навчання, що відкрило нові перспективи у вдосконаленні професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників.

Робота педагогічного колективу училища спрямована забезпечити обґрунтування основних засад функціонування та перспективного розвитку навчального закладу у сучасних умовах, вона підсумовує ділові можливості і перспективи і роз'яснює, як ці можливості можуть бути реалізовані у конкретному навчальному закладі. Адже ефективне планування – це процес постановки цілей (завдань) і розробки заходів, що забезпечують досягнення цих цілей.

Підготовка кваліфікованих робітників здійснювалася з трьох професій, дві з яких інтегровані, у відповідності з наявною навчально-матеріальною базою, ліцензійним обсягом та потребою регіону в робітничих кадрах.

 

 1. За якими професіями здійснюється підготовка у ПТНЗ

Училище здійснює освітню діяльність у відповідності до ліцензії серії АВ № 552128 від 07.10.2010 року, згідно якої проводить первинну професійну підготовку за такими професіями: Серії АЕ  №285480 від 01.07.2013р. по 27.06.2023р.

п/п
Код професії
Назва професії
Види підготовки
Ліцензо-ваний обсяг
Термін дії ліцензії
1.
7124
7124
Столяр будівельний
Тесляр
ППП,
60
27.06.2023
2.
7124
Столяр будівельний
ППП
30
27.06.2023
3.
7133 7132 7141
Штукатур
Лицювальник-плиточник
Маляр
ППП
30

27.06.2023

4.
7133
7141
Штукатур
Маляр
ППП
30

27.06.2023

5.
7212
Електрозварник ручного зварювання
ППП
60

27.06.2023

Училище акредитоване відповідно до рішення Державної атестаційної комісії від 27.06.2013 року (протокол № 105, наказ Міністерства освіти і науки України від 01.07.2013р. №2494л).

 

 1. Планування навчально-виробничого процесу

Планування здійснювалося згідно до перспективного плану роботи педагогічного колективу професійно-технічного училища №11 розробленого відповідно до наказу МОН України №419, розглянутого та ухваленого на засіданні педагогічної ради, затвердженого директором училища.

Відповідно до плану виробничої діяльності на 2015 рік заплановано 35000,00 гривень, виконано 36400,00 гривень, виготовлено продукції на суму 12800,00 гривень, виконано робіт на 19000,00 гривень, надано послуг       4600,00 гривень.

Відповідно до плану виробничої діяльності на 2016 рік заплановано 35000,00 гривень виконано 8900,00 гривень, виготовлено продукції на         5200,00гривень, надано послуг на 3700,00гривень.

 1. Господарська робота

У 2012-2013 н. р. були проведені ремонтні роботи:

 • Проведено ремонтні роботи в майстерні столярів будівельних, а саме ремонт стель, стін, заміна віконних блоків та капітальний ремонт приміщення майстерні майстра в.н. Чижовського М.П., майстерні плиткових робіт, електрозварювальників, поточний ремонт приміщення спортивного залу
 • Проведено ремонт холу, учнівської вбиральні, кабінетів Історії України, іноземної мови, хімії та біології, системи каналізації учбового корпусу.

У 2013-2014 н. р. :

 • Заміна водопровідної мережі з металевої на металопластикові в учбовому корпусі та гуртожитку, проведено теплоізоляцію водопровідної мережі підвальних приміщень;
 • Проведено капітальний ремонт  чоловічої вбиральні навчального корпусу.
 • Проведено ремонт половини коридору учбового корпусу, кабінету столярних робіт, економіки та правознавства, лабораторії, соціального педагога, поточний ремонт усіх аудиторій навчального корпусу;

У 2014-2015 н. р. :

 • Заміна віконних блоків трьох аудиторій та частково інших приміщень на віконні склопакети виготовлені учнями на заняттях виробничого навчання, як кваліфікаційна робота;
 • Проведено ремонт другої половини коридору учбового корпусу.
 • Здійснено монтаж частини огорожі території училища групами електрозварників, якими попередньо під час виробничого навчання виготовлені елементи огорожі.

 

 

 

У 2015-2016 н. р. :

 •  
 • Здійснено капітальний ремонт жіночої вбиральні учбового  корпусу.

- Здійснено монтаж частини огорожі території училища групами електрозварників, якими попередньо під час виробничого навчання виготовлені елементи огорожі;

 1. Проведення виховної роботи серед учнів навчального закладу

У закладі приділяється належна увага виховній роботі з учнями, яка побудована відповідно до шести ключових ліній, які запропоновані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист від 23.08.2012 р. №1/9-595), що є розділами річного плану виховної роботи училища. Окремими підрозділами є «Індивідуальна робота  з батьками та учнями», «Фізична підготовка», «Психологічна робота». Розроблено і затверджено «Заходи щодо реалізації концепції національно-патріотичного виховання».

На основі річного плану складаються місячні робочі плани виховної роботи класних керівників, бібліотекаря, а вихователя – на місяць та на кожний день.

В закладі значна увага приділяється правовому та превентивному вихованню, що забезпечується на законодавчому рівні.

З цією метою проводяться виховні години, анкетування, лекційна робота з запрошенням лікарів, працівників кримінальної міліції, служби в справах дітей Надвірнянської РДА та Надвірнянського районного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді.

У вересні проводились збори учнівських колективів всіх груп,  на яких в протоколі кожен учень особисто ставить підпис про те, що він ознайомлений з наказами МОН  про заборону тютюнопаління, використання мобільних телефонів під час навчального процесу та основними статтями Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Щоденно ведеться облік дітей, які не відвідують навчальних занять, з’ясовуються причини відсутності та приймаються відповідні міри.

Тих, хто систематично пропускає заняття, розглядають на засіданнях училищної Ради профілактики.  

Видаються накази щодо профілактики правопорушень, боротьби зі шкідливими звичками.

Загальноучилищні батьківські збори проводяться у вересні та травні кожного року та тричі на рік в групах.

Створена структура самоврядування. Керівним органом є Учнівська Рада, до якої входять голови рад: навчальний сектор, старостат, учпрофком, рада гуртожитку, дозвілля. Складено план роботи. Засідання рад проводяться 1 раз на місяць. Ведуться протоколи засідань.

В училищі працює методична комісія класних керівників. Класні керівники ознайомлені з "Положенням про класного керівника”, мають окремі папки, в яких зберігаються всі необхідні для роботи нормативно – правові акти, методичні рекомендації та інше.

                                              

6.   Дозвілля учнів (робота гуртків, секцій)

Виховна робота проводилася відповідно до «Концепції громадського виховання особистості в умовах розвитку української державності», «Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти», плани роботи училища та плани роботи класних керівників.

Виховна робота була зорієнтована на систему позаурочної діяльності учнів, основною метою якої є максимальна реалізація потенціалу кожного виховного заходу в напрямі всебічного виховання та розвитку особистості. Основна увага приділялась морально-правовому вихованню, пропаганді здорового способу життя, попередження негативних явищ серед учнівської молоді, проводилась індивідуальна робота з учнями схильними до різного роду правопорушень. Працювала Рада з профілактики правопорушень. Напрацьовано певну систему виховної роботи з питань превентивного виховання.

В навчальному закладі створено орган учнівського самоврядування, педагогічний всеобуч для батьків, батьківський комітет. Розроблені спільні заходи щодо профілактики правопорушень разом з відділом кримінальної міліції та службою у справах неповнолітніх. Налагоджено тісну співпрацю з службою у справах сім’ї та молоді, постійно проводяться зустрічі з представниками відповідних служб.

На постійному контролі тримається питання відвідування учнями навчальних занять. Спільно з класними керівниками та майстрами виробничого навчання контролюється питання проживання учнів в гуртожитку та по сім’ях.

На протязі навчального року добре працювало учнівське самоврядування , яке має на меті виховати і сформувати свідомою, з активною громадською позицією громадянами України, сприяє виробленню в учнів почуття господарів училища, покращення стосунків і діяльності, вмінню співпрацювати на принципах гласності, демократизму, через включення молоді у динамічну систему ролей, які є своєрідним тренажером де ці навики практично виробляються і закріплюються. Самоврядування сприяє розширенню діапазону діяльності дорослих і учнів – членів єдиного колективу, сприяє їх співдружності творчому пошуку ініціативі.

Робота учнівського самоврядування розпочинається з планування. План складається відповідно до напрямків комісій і посадових обов’язків. Форми роботи спрямовувалися на активізацію пізнавальних інтересів учнів, задоволення їх духовних потреб і розвиток творчих здібностей, непримиримість до скоєння різного роду правопорушень.

На своїх засіданнях Рада розглядала діяльність комісій, а також питання, які виникають у поточний період. До складу учнівського самоврядування входять такі комісії: дисципліни і порядку; навчання та праця; культурно-масова; спортивна.

З метою реалізації творчих здібностей в училищі працюють 5 гуртків художньої самодіяльності, 3 гуртка технічної творчості та 3 спортивні секції. Члени гуртків брали участь в обласних конкурсах змаганнях. До роботи в гуртках, секціях залучено 115 учнів, що становить 44.0% учнівського контингенту.

Високі результати показало училище в конкурсах стіннівок  і плакатів. Так на обласних конкурсах стіннівок роботи учнів  отримали  «Моя Україна - героїв земля» - ІІ-ге місце, «СНІД – стосується кожного» - ІІІ – місце.

В закладі покращилась робота з фізичного виховання. Так на обласній спартакіаді з волейболу серед учнів ПТНЗ у ІІ групі спортивна отримала ІІІ місце,  у районній патріотично-спортивній програмі «Листопадовий  зрив» команда нашого училища посіла ІІІ місце.

У рамках патріотичного виховання проводились відкриті виховні заходи, лінійки, зустрічі з бійцями батальйону «Крук» Андрієм Лисканюком та Ярославом Суширибою, колишніми учнями нашого закладу, здійснено волонтерську допомогу, а саме зібрано та перераховано  кошти на лікування Марцинковського Максима, хворого на лейкемію.

З метою розвитку морального і естетичного виховання, розширення дитячого кругозору проведені зустрічі з поетами рідного краю, учасниками літературної студії «Бистрінь», частими гостями є представники духовенства, релігійних організацій. Здійснено ряд екскурсій до музеїв, кінотеатрів Івано-Франківська, Надвірної, Хотину, Камянець-Подільська.

Учасники художньої самодіяльності отримують ІІ, ІІІ місця на конкурсах, організованих Івано-Франківським державним центром естетичного виховання ( холовічий хор, два читці конкурсу поезії).

Також училище було відзначене ІІІ місцем за художню майстерність та сучасне прямування виробів під час проведення виставки технічної творчості та декоративно-ужиткового мистецтва серед учнів професійно-технічних навчальних закладів області.

 1. Навчання дітей пільгових категорій.

Станом на 01.09.2016 року в училищі навчалося 11 учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  дітей-інвалідів (5), з малозабезпечених сімей (1); учнів з багатодітних сімей (49), з неповних сімей (40), дітей напівсиріт (26) учнів. Всього учнів з соціально незахищених сімей 51%.

 1. Виконання регіонального замовлення (у розрізі років)

 

Роки

Прийом

План

Факт

%

2012-2013

150

145

96,6

2013-2014

150

139

92,6

2014-2015

150

115

76,6

2015-2016

150

111

74,0

 

 

Динаміка працевлаштування учнів-випускників

 

Професії

Кількість учнів

2013

2014

2015

2016

Столяр будівельний
Тесляр

Випускників

25

-

27

24

Працевлаштованих

19

-

12

20

Столяр будівельний

Випускників

30

26

30

26

Працевлаштованих

27

18

18

12

Штукатур
Лицювальник-плиточник
Маляр

Випускників

28

27

 

27

Працевлаштованих

24

16

 

26

Штукатур
Маляр

Випускників

30

29

27

28

Працевлаштованих

27

11

19

21

Електрозварник ручного зварювання

Випускників

58

60

53

52

Працевлаштованих

49

52

34

50

             

 

Сукупний ліцензований обсяг прийому учнів до училища з усіх ліцензованих професій та видів підготовки становить на 01.01.2016 р. складає 263 учня.

У 2015-2016 навчальному році училище не виконало державне замовлення на 11 учнів. Відповідно до листа Департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації скориговано на 139 учня. Така ситуація склалася внаслідок зменшення численності випускних класів загальноосвітніх шкіл та недостатньо проведеної профорієнтаційної роботи педагогічними працівниками. На протязі навчального року відраховано 9 учнів із них 4 переведені  в інші навчальні заклади. Станом на 01.01.2016 року чисельність учнів становила 262 учнів.

 1. Фінансування з обласного бюджету, спецфонду

(зарплата, комунальні послуги і т.п.)

Професійно-технічне училище №11 фінансується з обласного бюджету затвердженого кошторисом на 2016 рік видатки на суму – 5357941,00 гривень з них на сплату праці – 3163600,00 гривень; на придбання товарів і послуг 68000,00 гривень; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 380500,00 гривень; на стипендію та інші поточні трансфери – 1580842,00 гривень; харчування учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 157000,00 гривень капітальні видатки – 0 спецфонду.

Із загального фонду кошти направлено для оплати послуг зв’язку інтернету,доступ до ЄДЕБО, заправка принтера 3309,36, придбання канцтоварів, медикаментів, господарські та будівельні матеріали на загальну суму 13174,81 гривень.

За І півріччя 2016 року на спеціальний рахунок надійшло 7524,63 гривень отриманих від виробничої практики та виробничого навчання3170 гривень, надання послуг на суму 3365,75 гривень, оренда 988,88 гривень. Залишок коштів станом на 10.06.2016 року становить 3178,09 гривень.

 1. Кадрове забезпечення педагогічними працівниками,

підвищення кваліфікації, атестація.

В 2015-2016 навчальному році навчальний процес здійснювало 42 працівника. З них викладачі загальноосвітніх дисциплін – 15, викладачі спецдисциплін – 9, майстрів виробничого навчання – 18, інші (керівник фізичного виховання, заступники директора, методист, практичний психолог, соціальний педагог, вихователь) –

 • Викладачі вищої категорії – 7
 • Викладачі ІІ категорії – 9
 • Викладачі І категорії – 2
 • Спеціалісти – 4

Моніторинг якісного складу педагогічних працівників професійно-технічного училища №11

Освіта

(станом на 01.06.2016р.)

№ з/п

Освіта

Кількісний склад

% склад

1

Педагогічна

20

48

2

Інженерно-технічна

5

12

3

Фахова

17

40

4

Не фахова

-----

-----

Всього

42

100

Рівень освіти

№ з/п

Рівень

освіта

Кількісний склад

% склад

1

Повна вища

26

62

2

Базова вища

16

38

3

Неповна вища

0

0

4

Професійно-технічна

-----

-----

Всього

42

100

В 2015-2016 навчальному році відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників (зі змінами та доповненнями) затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930, згідно графіка та вимог проведена атестація педпрацівників училища. В поточному році атестації підлягали 14 педагогічних працівника. Згідно рішення атестаційної комісії встановлено такі результати:

 • Спеціаліст І категорії – 2
 • Спеціаліст другої категорії – 4
 • Спеціаліст вищої категорії – 0
 • Присвоєно 12 тарифний розряд – 1
 • Присвоєно педагогічне звання "майстер виробничого навчання ІІ категорії" – 1
 • Присвоєно 11 тарифний розряд – 2
 • Присвоєно 10 тарифний розряд – 1

Відповідно до перспективного плану підвищення кваліфікації педпрацівників професійно-технічного училища №11 на 2011-2016 роки були вчасно подані замовлення на проходження планових, додаткових курсів при МОІППО; ДІПОІПП та ЦІППО м. Києва.

Згідно графіків наданих інститутами післядипломної педагогічної освіти в поточному навчальному році 7 педагогічних працівника пройшли курси підвищення кваліфікації та отримали посвідчення.

Вікова структура

(станом на 01.06.2015 року)

№ з/п

Посада

До 30 років

31-40 років

41-50 років

51-60 років

Жінки старше 55 років

Чоловіки старше 60 років

1

Викладачі

6

6

0

5

4

0

2

Майстри

0

5

4

7

2

1

3

Інші категорії

0

4

1

0

0

1

Всього

6

15

5

12

6

2

Педагогічний стаж

(станом на 01.06.2016 року)

№ з/п

Посада

До 3 років

3-10 років

10-20 років

Більше 20 років

1

Викладачі

0

7

3

11

2

Майстри виробничого навчання

0

3

5

9

3

Інші категорії

0

3

2

1

Всього

0

13

10

21

 

Підвищення кваліфікації по роках

(станом на 01.06.2016 року)

№ з/п

Роки

2013

2014

2015

2016

Кіль-кість

%

Кіль-кість

%

Кіль-кість

%

Кіль-кість

%

1

Викладачі

3

7

3

15

2

5

1

2

2

Майстри виробничого навчання

2

5

1

5

8

19

6

3

3

Інші категорії

3

7

0

0

1

2

1

2

Всього педпрацівників

8

19

5

11

11

26

8

19

 

У 2015-2016 навчальному році педагогічний колектив продовжував працювати над науково-методичною проблемою «Підвищення ефективності та якості уроку за допомогою впровадження інтерактивних та інформаційно-комунікаційних технологій».

Методична робота в училищі проводилася в колективній та індивідуальній формі на діагностичній основі. Викладачами і майстрами виробничого навчання ведуться паспорти КМЗ предметів і професій, зміст і оформлення яких відповідає нормативно-методичним вимогам, Державним стандартам професійно-технічної освіти. Одним із завдань методичної роботи є створення творчої атмосфери інноваційного пошуку.  Я переконаний що запорукою успіху керівника - є вміння крокувати  в ногу із сучасністю,  легко сприймати і впроваджувати новітні технології. У  навчальному процесі постійно використовуються 16 комп’ютерів. Для педагогів, учнів та всіх зацікавлених створений та працює веб-сайт училища. І як результат – впровадження інформаційних технологій на всіх етапах  навчально-виробничого процесу:  використання комп’ютерних програм тестового характеру для оцінювання знань учнів,  створення    мультимедійних уроків,  виконання творчих робіт учнів у формі електронної презентації.

Ряд педпрацівників розробили свої власні  концепції навчання та виховання молоді, які є особистісно-орієнтованими. Широко використовувався метод проектів та презентацій при виконанні кваліфікаційних робіт, коли учні під керівництвом педагогів створювали власні технологічні карти на папері, які використовувались на практиці. В Надвірнянському професійно-технічному училищі №11 працювали методичні комісії викладачів та майстрів виробничого навчання будівельних дисциплін; зварювальних робіт; гуманітарних, природничо-математичних дисциплін; фізичної культури та Захисту Вітчизни. В училищі працюєШкола педагогічної майстерності, творча група «інноваційні технології в практику роботи викладачів училища».

Педагогічна рада в училищі координує питання навчально-виховної, методичної і виробничої діяльності, об’єднує зусилля педагогічних працівників на поліпшення якості навчання, виховання учнів.

Разом з тим негативним фактором залишається низька активність батьків щодо участі в житті училищі та діяльність органів учнівського самоврядування.

 1. Перспективи розвитку навчального закладу

Виходячи з результатів навчально-виробничої та виховної роботи училища за рік, з вище зазначених нормативних документів про професійно-технічний навчальний заклад, враховуючи інтереси учнів і батьків, головними завданнями училища є:

 • Реалізація прав громадян на здобуття професійної освіти, робітничої професії (п. 1 «Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах»).
 • Забезпечення соціального захисту учнів (ст. 21 Закону України «Про загальну середню освіту»), створення безпечних умов для навчання, соціально-психологічної реабілітації учнів, запобігання негативним проявам серед учнівської молоді.
 • Забезпечення професійної освіти на принципах гуманістичної особистісно-зорієнтованої педагогіки, демократизму, спільної діяльності педагогічних працівників, учнів, слухачів, батьків, колективів підприємств.
 • Виховання національно свідомого громадянина України.
 • Вдосконалення роботи органів учнівського самоврядування, забезпечення та осучаснення навчально-матеріальної бази училища
 • Поєднання професійно-технічної та повної загальної середньої освіти
 • Посилання роботи щодо профілактики та запобігання в учнівському середовищі негативних проявів, скоєння злочинів та правопорушень різного роду, соціального сирітства. Активно залучати до цієї роботи фахівців органів внутрішніх справ, органів охорони здоров’я, працівників культури та мистецтва соціально-психологічних служб та практичного психолога.
 • Особистісна орієнтація змісту освіти в проекції на розвито
Пошук

Календар
«  Червень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Друзі сайта


Copyright MyCorp © 2017