Логотип
Середа
26.09.2018
10:49
Вітаю Вас Гість
 
Надвірнянське ПТУ №11

м. Надвірна, вул. Ломоносова,3

тел. (03475) 2-50-41, 2-31-52

Головна Реєстрація Вхід
Нормативно-правові акти ПТНЗ »
Меню сайту


Форма входу

ПЕРЕЛІК ГОЛОВНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

Закони України

 1. Закон України "Про освіту" від 23.05.1991р. № 1060-ХІІ

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12

 2. Закон України "Про професійно-технічну освіту" від 10.02.1998р. № 103/98-ВР

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=103%2F98-%E2%F0

 3. Закон України « Про професійний розвиток працівників» від 12.01. 2012 р. № 4312-VI http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4312-17

 

4. Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 03.03.1998р. N 137/98-ВР

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/137/98-%D0%B2%D1%80

Укази Президента України

 1. Указ Президента України від 08.05.1996р. № 322/96 "Про Основні напрями реформування професійно-технічної освіти в Україні"

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=322%2F96

 2. Указ Президента України від 17.04.2002р. № 347/2002 "Про Національну доктрину розвитку освіти"

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=347%2F2002

 3. Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні" від 18.09.2004р. № 1102/2004

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1102%2f2004

5.Указ Президента України від 16.12.2011р. № 1163/2011 «Про питання щодо                               забезпечення реалізації прав дітей в Україні»

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1163/2011

 6.Указ президента України від 01.02.2012 р. № 45/2012 «Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/45/2012

 Постанови Кабінету Міністрів України

 1. Постанова КМУ від 05.04.94р. № 228 „Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів"

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=228-94-%EF

 2. Постанова КМУ від 12.02.1996р. № 200 "Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів"

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=200-96-%D0%BF

 3. Постанов КМУ а від 14.04.1997р.  № 346 "Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів..."

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=346-97-%EF

 4. Постанова КМУ від 04.11.1993р.  № 909 "Про затвердження закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад робота на яких дає право на пенсію за вислугу років"

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=909-93-%D0%BF

 5. Постанова КМУ від 5 серпня 1998р. № 1240 « Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад » із змінами Постанови КМУ від 27 серпня 2010 р. № 783.

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1240-98-%D0%BF

 6. Постанова КМУ від 14.06.2000р. № 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників"

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=963-2000-%EF

 7. Постанова КМУ від 04.08.2000р. № 1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування"

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1222-2000-%D0%BF

 8. Постанова КМУ від 29.08.2003р. № 1380 "Про ліцензування освітніх послуг" (із змінами 13.03.06 №329)

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1380-2003-%D0%BF

 9. Постанова КМУ від 08.06.2005р. №436 "Про визначення розміру щорічних стипендій та грантів Президента України призерам і учасникам всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів ПТНЗ та їх випускникам"

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-2005-%EF

 10. Розпорядження КМУ від 17.10.2007р. № 886-р « Про затвердження плану заходів, спрямованих на задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах»

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=886-2007-%F0

 11. Розпорядження КМУ від 29.01.2009р. № 42-р « Питання управління окремими державними професійно-технічними навчальними закладами, підпорядкованими МОН»

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=42-2009-%D1%80

 12. Постанова КМУ від 27.08.2010 р. № 770 «Про внесення змін до порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики»

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=770-2010-%D0%BF

 13. Постанова КМУ від 27.08.2010р. № 784 «Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням».

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=784-2010-%EF

 14. Постанова КМУ від 27.08.2010р. № 781 «Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів».

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=781-2010-%EF

 15. Постанова КМУ від 13.04.2011р. № 495 «Про затвердження Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011—2015 роки».

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=495-2011-%EF

 16. Постанова КМУ від 26.10.2011р. № 522 «Про затвердження Порядку видачі дозволів           на виконання робіт підвищеної небезпеки та на  експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1107-2011-%D0%BF

 17.Постанова КМУ від 26.11.2011р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF

 18. Постанова КМУ від 14.12.2011р. № 1283 «Про затвердження Порядку

проведення моніторингу якості освіти»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1283-2011-%D0%BF

 19. Постанова КМУ від 03.05.2012р. № 353 «Про затвердження Порядку державного інспектування навчальних закладів»

 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/353-2012-%D0%BF

 Накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

 1. Міністерство освіти України Наказ від 15.04.93 N 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» зі змінами та доповненнями.

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1026.43.0

2. Міністерство освіти і науки України Наказ від 30.08.2001р. № 615 "Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка" (із змінами 10.12.04 №811)

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0822-01

 3. Міністерство освіти і науки України Наказ від 02.12.2004р. № 903 "Про затвердження Правил використання комп'ютерних програм у навчальних закладах"

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0044-05

 4. Міністерство освіти і науки України Наказ від 04.07.2005р. № 396 „Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам"

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0754-05

 5. Міністерство освіти і науки України Наказ від 02.08.2005р. № 458 "Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України"

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0909-05

 6. Міністерство освіти і науки України Наказ від 30.05.2006р. № 419 "Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах"

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0711-06

 7. Міністерство освіти і науки України Наказ від 06.06.2006р. № 441 "Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України"

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0790-06

 8. Міністерство освіти і науки України Наказ від 13.10.2010р. № 947 „Про затвердження типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників в ПТНЗ "

http://osvita.ua/legislation/proftech/9482

 9. Міністерство освіти і науки України Наказ від 06.10.2010р. № 930 „Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників "

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1255-10

 10. Міністерство освіти і науки України Наказ від 06.12.2010р. № 1204 «Про затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів»

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0114-11

 11.Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України Наказ від 26.01.2011р. № 58 «Про затвердження Концепції літературної освіти»

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/13508/

 12. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Наказ від 22.07.2011р № 862 «Про затвердження Типової базисної структури навчальних планів для здійснення професійно-технічного навчання . перенавчання, перепідготовки або підвищення кваліфікації за робітничими професіями»

https://proftekhosvita.org.ua/uk/resources/category/normativne-zabezpechennya/

 

16. Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України Наказ від 22.09.2011р. № 1099 «Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності»

 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/25394/

 17.    Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України Наказ від 22.11.2011 р. № 1336 «Про затвердження критеріїв системи     рейтингового оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів»

 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1413-11

18. Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України Наказ від 30.11.2011р. № 1593 «Про систему рейтингового оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році»

http://osvita.ua/legislation/proftech/26765/

19. Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України Лист від 01.02.2012р. № 1/9-72 «Про інструктивно-методичні матеріали "Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах"

 http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/27214/

20. Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України Наказ від 22.03.2012р. № 331 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс веб-сайтів професійно-технічних навчальних закладів»

http://osvita.ua/legislation/proftech/29033/

21. Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України, Міністерство соціальної політики Спільний наказ від 20.04.2012 р. № 488/225 «Про затвердження Плану заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій»

http://osvita.ua/legislation/other/29034/

22.Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України Наказ від 26.04.2012р. № 522 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення Державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій на основі компетентнісного підходу»

 http://document.ua/pro-zatverdzhennja-metodichnih-rekomendacii-shodo-rozroblenn-doc99436.html

  23. Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України Лист від 18.05.2012 р. № 1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

 http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/29627/

24. Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України Наказ від 16.06.2015 р. № 641 "Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітейй  молоді..."

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4068-

ПЕРЕЛІК

нормативних документів, якими рекомендуємо керуватись у роботі

у 2016-2017 навчальному році

Указ Президента України від 30.09.2010р. «Про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка»

 1. Постанова КМУ від 23.01.2011р. №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної і середньої освіти»

Накази

 1.  Наказ МОН України від 14.07.2016р. №826 «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
 2. Наказ МОН України від 30.05.2006р. №419 (зі змінами згідно з наказом МОН України від 10.07.2015р.) «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах»
 3. Наказ МОН України від 30.07.2015р. №826 «Про внесення змін до навчальної програми «Захист Вітчизни» для 10-11 класу загальноосвітніх навчальних закладів»
 4. Наказ МОН України від 08.05.2015р. №518 «Про внесення зміни до деяких наказів»
 5. Наказ МОН України від 30.12.2014р. №1547 «Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»
 6. Наказ МОН України від 27.08.2010р. №834 (зі змінами згідно з наказом МОН України від 29.05.2014р. №657) «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню»
 7. Наказ МОН України від 21.08.2013р. №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти»
 8. Наказ МОН молоді та спорту України від 22.09.2011р. №1099 «Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності»
 9. Наказ МОН України від 26.01.2011р. №59 «Про затвердження Інструкції з ведення журналів обліку теоретичного навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів»

10. Наказ МОН України від 15.11.2010р. №1085 «Про затвердження Правил   безпеки під час проведення навчання з біології в загальноосвітніх навчальних закладах»

11. Наказ МОН України від 13.10.2010р. №947 «Про затвердження типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах»

12. Наказ МОН України від 20.07.2004р. №601 «Про затвердження Положення  про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів»

13. Наказ МОН України від 20.05.2004р. №407 «Про затвердження Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів»

14. Наказ МОН України від 20.02.2002р. №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» (додаток 2)

15. Наказ МОН України від 15.04.1993р. №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти»(зі змінами та доповненнями)

16. Наказ МОН України від 14.06.2016р. №668 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017»

17. Наказ МОН України від 19.08.2016р. №1006 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2016/2017 н.р.»

18. Наказ МОН України від 27.07.2016р. №889 «Деякі питання проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»

19. Наказ МОН молоді та спорту України від 22.09.2011р. №1099 «Про затвердження положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності»  

20. Наказ департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА від 13.09.2016р. №449 «Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2016/2017 н.р.»

21. Наказ департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА від 17.10.2016р. №537 «Про проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із загальноосвітніх предметів у 2016/2017 н.р. в ПТНЗ»

Листи

 1. Лист МОН України від 17.08.2016р. №1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»
 2. Лист МОН України від  09.06.2016р. №1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»
 3. Лист МОН України від  17.07.2013р. №1/9-497 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів»
 4. Лист МОН молоді та спорту України від  01.02.2012р. №1/9-72 «Про інструктивно-методичні матеріали  «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму у загальноосвітніх навчальних закладах»
 5. Лист МОН України від  28.04.2006р. №1/9-301 «Вимоги до виконання письмових робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів і перевірки зошитів з української мови й літератури  та зарубіжної літератури у 5-11 класах»
 6. Лист МОН України від  27.12.2000р. №1/9-529 «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів із природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах»
 7. Лист департаменту освіти науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА від 13.06.2016р. № 624/01-14/13 «Про вивчення шкільного предмета «Захист Вітчизни» та національно-патріотичне виховання учнівської (студентської молоді) в 2016/2017 н.р.»
 8. Лист НМК ПТО в Івано-Франківській області від 12.09.2016р. №74/04-09/16 «Про моніторинг якості знань учнів ПТНЗ»
 9. Лист НМК ПТО в Івано-Франківській області від 31.08.2016р. №62/04-08/16 «Щодо використання нормативно-правової документації»

 

 

Пошук

Календар
«  Вересень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Друзі сайта


Copyright MyCorp © 2018